VÅR PASSION

Elbåtar är ett roligt steg mot ett hållbart båtliv. Vi tror på att gå från klimatångest till klimataktivering.

Vi är också starkt engagerade i att stödja våra vänner i Katerre boat expeditions i Brasilien som startade detta hedervärda projekt 1998 som syftar till att skydda och utveckla Amazonas regnskog genom att starta och driva en skola mitt i Amazonas för att utbilda den yngre generationen i skogsförvaltning och skydd. Kanske kan vi i framtiden gemensamt bidra till fler skolor i detta naturprojekt.